Aquesta pàgina web va destinada al públic interessat en el Projecte Arqueològic Integral al jaciment “Els Closos de Can Gaià” (Felanitx, Mallorca). L’objectiu es proveir informació sobre totes las vessants del projecte i mantenir obert un diàleg constant entre l’equip de recerca i el públic interessat.

Les primeres noticies escrites que tenim sobre el jaciment de l’Edat del Bronze de “Els Closos de Can Gaià” daten de principis del segle XX quan l’erudit Miquel Bordoy publicà la seva “Historia de Felanitx” (1920). Més tard, al 1967, es realitzaren les primeres actuacions sobre el jaciment, quan el Dr. Rosselló Bordoy i el Dr. Otto Herman Frey realitzaren una planimetria del jaciment.

L’inici de l’actual projecte d’intervenció es començà al 1996, dirigit per Bartomeu Salvà i el Dr. Manel Calvo, membres de l ‘equip de recerca Arqueobalear, dependent de la Universitat de les Illes Balears. Des de llavors el projecte ha continuat any rere any, fins convertir a aquest jaciment en un dels jaciments prehistòrics millor estudiat de les Baleares i consolidant un projecte arqueològic innovador en molts aspectes i especialment interessant en tant en quant la seva preocupació per crear una estreta relació amb la societat civil.